Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Nhân Đậu

Nguyên quán Hà Nội

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Nhân Đậu

  Nguyên quán Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Nhân Đậu, nguyên quán Hà Nội hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Nhân Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nhân Đậu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đậu Nhân Thọ

  Nguyên quán Thanh Nho - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Đậu Nhân Thọ, nguyên quán Thanh Nho - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1948, hi sinh 17/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đậu Nhân Thọ

  Nguyên quán Thanh Nho - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Đậu Nhân Thọ, nguyên quán Thanh Nho - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1948, hi sinh 17/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...