Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Nhất Cương

Nguyên quán Diễn Kỳ - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Nhất Cương

  Nguyên quán Diễn Kỳ - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Nhất Cương, nguyên quán Diễn Kỳ - Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 23/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Nhất Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nhất Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Diễn Kỷ - Huyện Diễn Châu - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Nhất Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nhất Cương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Châu Bắc - Xã Hoài Châu Bắc - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...