Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Như Gọn

Nguyên quán Nghỉa Thượng - Kim Bôi - Hoà Bình

Sinh 1946

Hi sinh 04/04/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Như Gọn

  Nguyên quán Nghỉa Thượng - Kim Bôi - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Như Gọn, nguyên quán Nghỉa Thượng - Kim Bôi - Hòa Bình, sinh 1946, hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Như Gọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Như Gọn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 4/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Gọn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Gọn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Thanh Tây - Xã Hoài Thanh Tây - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Bùi Ng Như

  Nguyên quán Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Ng Như, nguyên quán Thái Thụy - Thái Bình, sinh 1954, hi sinh 4/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...