Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Như Hoan

Nguyên quán Thái Nguyên - thái Ninh - Thái Bình

Sinh 1928

Hi sinh 4/8/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Như Hoan

  Nguyên quán Thái Nguyên - thái Ninh - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Như Hoan, nguyên quán Thái Nguyên - thái Ninh - Thái Bình, sinh 1928, hi sinh 4/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Như Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Như Hoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Thành phố Vinh - Phường Lê Lợi - Thành phố Vinh - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyễn Như Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 26/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Tân Hồng - Phường Tân Hồng - Thị xãTừ Sơn - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1/8/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phú Phong - Thị trấn Phú Phong - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...