Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Như Liêm

Nguyên quán Thượng Trang - Bắc Tràng

Đơn vị E330 - F14

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Tân Hòa Thị Xã Vĩnh Long, Vĩnh Long
ĐT: 070 3822 442

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Như Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Như Liêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 2. Liệt sĩ Hà Như Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Như Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Ayun Pa - Thị xã Ayun Pa - Gia Lai
 3. Liệt sĩ Trương Như Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Như Liêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Thanh Văn - Xã Thanh Văn - Huyện Thanh Oai - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Bùi Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Phú quốc - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...