Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Như Nhẫn

Nguyên quán Vĩnh Hồng - Cẩm Bình - Hải Dương

Sinh 1958

Hi sinh 11/02/1979

Cấp bậc Trung đội phó

Đơn vị C9 D 9 E 64

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Như Nhẫn

  Nguyên quán Vĩnh Hồng - Cẩm Bình - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Như Nhẫn, nguyên quán Vĩnh Hồng - Cẩm Bình - Hải Dương, sinh 1958, hi sinh 11/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Như Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Như Nhẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 11/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đặng Như Nhẫn

  Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Đặng Như Nhẫn, nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Giang - Hải Hưng hi sinh 23/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Hà Như Nhẫn

  Nguyên quán Xuân Lợi - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hà Như Nhẫn, nguyên quán Xuân Lợi - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1930, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...