Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Như Phiên

Nguyên quán Đức Thọ - Hà Tĩnh

Hi sinh 1969

Cấp bậc Hạ sĩ

Đơn vị D 1 - E 4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Như Phiên

  Nguyên quán Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Như Phiên, nguyên quán Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Như Phiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Như Phiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - Xã Long Phước - Huyện Long Thành - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Nguyễn Như Phiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Như Phiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Thắng- Hưng - Xã Cát Thắng - Huyện Phù Cát - Bình Định
 4. Liệt sĩ Thân Như Phiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thân Như Phiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Tài - Xã Mỹ Tài - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...