Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Như Thái

Nguyên quán Anh Minh - Đông Quy - Thái Bình

Hi sinh 3/7/1986

Đơn vị C10 - E4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Tân Hòa Thị Xã Vĩnh Long, Vĩnh Long
ĐT: 070 3822 442

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Như Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Như Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Triệu sơn - Thị trấn Bút Sơn - Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa
 2. Liệt sĩ Bùi Như Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Như Thái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 3. Liệt sĩ Thái Như Ngọc

  Nguyên quán Truyện Hoài - Phú Yên

  Liệt sĩ Thái Như Ngọc, nguyên quán Truyện Hoài - Phú Yên, sinh 1952, hi sinh 30/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Trần Như Thái

  Nguyên quán Quảng Long - Quảng Trạch - Quảng Bình

  Liệt sĩ Trần Như Thái, nguyên quán Quảng Long - Quảng Trạch - Quảng Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...