Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Như Thùy

Sinh 1940

Hi sinh 12/07/1968

Cấp bậc Hạ sĩ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383.861 366
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Như Thùy

  Nguyên quán Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Như Thùy, nguyên quán Vĩnh Hồng - Bình Giang - Hải Hưng, sinh 1940, hi sinh 12/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Đức Thùy

  Nguyên quán …..ủy Thành - Hiệp Bình

  Liệt sĩ Bùi Đức Thùy, nguyên quán …..ủy Thành - Hiệp Bình hi sinh 15.07.1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 3. Liệt sĩ Bùi Đức Thùy

  Nguyên quán ...ủy Thành

  Liệt sĩ Bùi Đức Thùy, nguyên quán ...ủy Thành hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 4. Liệt sĩ Bùi Xuân Thùy

  Nguyên quán Gia Vượng - Gia Viễn - Ninh Bình

  Liệt sĩ Bùi Xuân Thùy, nguyên quán Gia Vượng - Gia Viễn - Ninh Bình, sinh 1954, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hải Lăng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...