Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Như Ý

Nguyên quán Trực thái - Hải Hậu - Nam Hà

Hi sinh 26/4/1975

Đơn vị C3 - D 1 - E 46

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Đường Tôn Đức Thắng, Khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành
ĐT: 061.3844278

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Như

  Nguyên quán Trực thái - Hải Hậu - Nam Hà - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Như , nguyên quán Trực thái - Hải Hậu - Nam Hà - Nam Định hi sinh 26/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Đào Như

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Như , nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Như

  Nguyên quán Phước Lai - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Như , nguyên quán Phước Lai - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 4/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Nguyễn Như

  Nguyên quán Phước Lai - Nhơn Trạch - Đồng Nai

  Liệt sĩ Nguyễn Như , nguyên quán Phước Lai - Nhơn Trạch - Đồng Nai hi sinh 4/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...