Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Như ý

Nguyên quán Hồng phong - Hồng hà - Thái Bình

Hi sinh 14/04/1978

Đơn vị E73

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Như Ý

  Nguyên quán Hông Phong - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Như Ý, nguyên quán Hông Phong - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1955, hi sinh 14/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Như ý

  Nguyên quán Hồng phong - Hồng hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Như ý, nguyên quán Hồng phong - Hồng hà - Thái Bình hi sinh 14/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Như ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Như ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Như ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Như ý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Thạch thành - Xã Thành Thọ - Huyện Thạch Thành - Thanh Hóa
 5. Xem thêm các kết quả khác...