Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ninh Giáp

Nguyên quán Bình Minh - Thanh Oai - Hà Tây

Hi sinh 1/8/1964

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ninh Giáp

  Nguyên quán Bình Minh - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Ninh Giáp, nguyên quán Bình Minh - Thanh Oai - Hà Tây hi sinh 1/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ninh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Sơn - Xã Hoài Sơn - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 3. Liệt sĩ Bùi Đình Giáp

  Nguyên quán Thái Nguyên - Thái Ninh - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Đình Giáp, nguyên quán Thái Nguyên - Thái Ninh - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Huy Giáp

  Nguyên quán Diễn Kim - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Huy Giáp, nguyên quán Diễn Kim - Diễn Châu - Nghệ An, sinh 1926, hi sinh 29/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...