Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Phi

Sinh 1934

Hi sinh 4/12/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Phú - Xã Hoà Phú - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thôn Dương Lâm 1, Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
ĐT: 05113.846.160

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Phi

  Nguyên quán Hưng Long - Mỷ Hào - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Phi, nguyên quán Hưng Long - Mỷ Hào - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 08/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ BÙI PHI CÔNG

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ BÙI PHI CÔNG, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Phi Công

  Nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Bùi Phi Công, nguyên quán Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thăng - tỉnh Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Phi

  Nguyên quán Hưng Long - Mỷ Hào - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Phi, nguyên quán Hưng Long - Mỷ Hào - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...