Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Phú Giả

Nguyên quán Gia Hoà - Gia Viển - Hà Nam Ninh

Sinh 1943

Hi sinh 13/07/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Phú Giả

  Nguyên quán Gia Hoà - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Phú Giả, nguyên quán Gia Hoà - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1943, hi sinh 13/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Phú Giả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phú Giả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 13/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Giả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Giả, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Bùi Kim Giả

  Nguyên quán Lưu xá - Hoàng Khai - Yên Sơn - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Bùi Kim Giả, nguyên quán Lưu xá - Hoàng Khai - Yên Sơn - Tuyên Quang, sinh 1956, hi sinh 15/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...