Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Phúc Nhân

Nguyên quán Hoạc Du - Ninh Giang - Hải Hưng

Hi sinh 16/3/1975

Cấp bậc Thiếu úy

Đơn vị E 5 - QK 7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Phúc Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phúc Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Phúc Nhân

  Nguyên quán Hoạc Du - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Phúc Nhân, nguyên quán Hoạc Du - Ninh Giang - Hải Hưng hi sinh 16/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Phúc Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phúc Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Phúc Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phúc Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...