Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Phúc Nhỏ

Nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị

Sinh 1929

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam An - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Phúc Nhỏ

  Nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Phúc Nhỏ, nguyên quán Cam An - Cam Lộ - Quảng Trị, sinh 1929, hi sinh 4/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam An - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Phúc Nhỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phúc Nhỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Cam An - Xã Cam An - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Nhỏ

  Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhỏ, nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Nhỏ

  Nguyên quán Tiên Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhỏ, nguyên quán Tiên Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1953, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...