Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Phúc Toàn

Nguyên quán Việt Hoà - Bình Giang - Hải Hưng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Phúc Toàn

  Nguyên quán Việt Hoà - Bình Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Phúc Toàn, nguyên quán Việt Hoà - Bình Giang - Hải Hưng hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Phúc Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phúc Toàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Phúc Toàn

  Nguyên quán Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Vũ Phúc Toàn, nguyên quán Quỳnh Hồng - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1958, hi sinh 16/5/2004, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Vũ Phúc Toàn

  Nguyên quán Quỳnh Hồng

  Liệt sĩ Vũ Phúc Toàn, nguyên quán Quỳnh Hồng, sinh 1958, hi sinh 16/5/2004, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...