Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Phương

Nguyên quán Triệu Vân - Triệu Phong - Quảng Trị

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Vân - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Phương

  Nguyên quán Triệu Vân - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Phương, nguyên quán Triệu Vân - Triệu Phong - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Vân - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Vân - Xã Triệu Vân - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Duy Phương

  Nguyên quán Đình Liên - Thiệu Yên - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Duy Phương, nguyên quán Đình Liên - Thiệu Yên - Thanh Hóa hi sinh 7/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Huy Phương

  Nguyên quán Quất Lưu - Bình Phương - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Huy Phương, nguyên quán Quất Lưu - Bình Phương - Vĩnh Phú hi sinh 10/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...