Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Báu

Nguyên quán Đồng Tiến - ứng Hoà - Hà Tây

Sinh 1938

Hi sinh 13/10/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Báu

  Nguyên quán Đồng Tiến - ứng Hoà - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Quang Báu, nguyên quán Đồng Tiến - ứng Hoà - Hà Tây, sinh 1938, hi sinh 13/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 13/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Đồng Tiến - Xã Đồng Tiến - Huyện Ứng Hòa - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 13/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Quang Báu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Quang Báu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Liên Nghĩa - Xã Liên Nghĩa - Huyện Văn Giang - Hưng Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...