Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Bồng

Nguyên quán Tân Dân - Chí Linh - Hải Hưng

Sinh 1953

Hi sinh 03/11/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Bồng

  Nguyên quán Tân Dân - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Bồng, nguyên quán Tân Dân - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1953, hi sinh 3/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Bồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Bồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Lộc - Xã Mỹ Lộc - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quang Bồng

  Nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Bồng, nguyên quán Vĩnh Tân - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 11/08/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Tân - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...