Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Cẩm

Nguyên quán Thạch Tiến - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Sinh 1951

Hi sinh 29/01/1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Cẩm

  Nguyên quán Thạch Tiến - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quang Cẩm, nguyên quán Thạch Tiến - Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 29/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Cẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Cẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lâm Quang Cẩm

  Nguyên quán Tịnh Bắc - Sơn Tịnh - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Lâm Quang Cẩm, nguyên quán Tịnh Bắc - Sơn Tịnh - Nghĩa Bình, sinh 1958, hi sinh 24/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Lê Quang Cẩm

  Nguyên quán Vĩnh Hiền - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lê Quang Cẩm, nguyên quán Vĩnh Hiền - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Hiền - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...