Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Cây

Nguyên quán Yên Nội - Thanh Ba - Vĩnh Phú

Sinh 1945

Hi sinh 13/02/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Cây

  Nguyên quán Yên Nội - Thanh Ba - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Quang Cây, nguyên quán Yên Nội - Thanh Ba - Vĩnh Phú, sinh 1945, hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Cây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Cây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cây

  Nguyên quán Miền Bắc

  Liệt sĩ Cây, nguyên quán Miền Bắc hi sinh 21/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Cây

  Nguyên quán Khác

  Liệt sĩ Cây, nguyên quán Khác hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...