Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Chiến

Nguyên quán Xuân Nghiệp - Xuân Thuỷ - Hà Nam Ninh

Sinh 1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Chiến

  Nguyên quán Xuân Nghiệp - Xuân Thuỷ - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Quang Chiến, nguyên quán Xuân Nghiệp - Xuân Thuỷ - Hà Nam Ninh, sinh 1949, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ bùi chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ bùi chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Chu Quang Chiến

  Nguyên quán Bình Sơn - Phỗ Yên - Bắc Thái

  Liệt sĩ Chu Quang Chiến, nguyên quán Bình Sơn - Phỗ Yên - Bắc Thái, sinh 1948, hi sinh 23/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...