Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Điềm

Nguyên quán Thạch Bàn - Gia Lâm - Hà Nội

Hi sinh 20/11/1978

Cấp bậc thiếu uÝ - trợ lÝ tác chiến

Đơn vị E26 - Thiết Giáp QK7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Điềm

  Nguyên quán Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Quang Điềm, nguyên quán Gia Lâm - Hà Nội, sinh 1945, hi sinh 20/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Điềm

  Nguyên quán Thạch Bàn - Gia Lâm - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Quang Điềm, nguyên quán Thạch Bàn - Gia Lâm - Hà Nội hi sinh 20/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Điềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Điềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Ng Quang Điềm

  Nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Ng Quang Điềm, nguyên quán Hưng Châu - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...