Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Đức

Nguyên quán Từ Sơn - Kim Bôi - Hòa Bình

Sinh 1954

Hi sinh 03/10/1975

Đơn vị C12 D3 E2 F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh
ĐT: 072 3844 140

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Đức Quang

  Nguyên quán Tiên Châu - Tiên Phước - Quảng Nam - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Bùi Đức Quang, nguyên quán Tiên Châu - Tiên Phước - Quảng Nam - Đà Nẵng hi sinh 12/7/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Đức Quang

  Nguyên quán đông động - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Đức Quang, nguyên quán đông động - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 15/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Đức Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Quang

  Nguyên quán đông động - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Đức Quang, nguyên quán đông động - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 15/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...