Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Đường

Hi sinh 30/12/1899

Đơn vị D14

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hoà Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Đường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hòa Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Đường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Hoà Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Đường

  Nguyên quán Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Đường, nguyên quán Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Đường

  Nguyên quán Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Đường, nguyên quán Nam Anh - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 19/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...