Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Giác

Nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

Sinh 1922

Cấp bậc Thư ký MTVM

Đơn vị Xã Tân Mỹ Chánh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Giác

  Nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Quang Giác, nguyên quán Tân Mỹ Chánh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1922, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Giác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 14/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Đoàn Quang Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Quang Giác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Lạc Vệ - Xã Lạc Vệ - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi văn Giác

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Giác, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Cát Tân, Cát Trinh, Ngô Mây - Xã Cát Trinh - Huyện Phù Cát - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...