Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Hàn

Nguyên quán Kim Xuyên - Kim Thành - Hải Hưng

Sinh 1943

Hi sinh 04/11/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Hàn

  Nguyên quán Kim Xuyên - Kim Thành - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Hàn, nguyên quán Kim Xuyên - Kim Thành - Hải Hưng, sinh 1943, hi sinh 4/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Hàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 4/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hàn Đại Quang

  Nguyên quán Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hàn Đại Quang, nguyên quán Hồ Xá - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Quang Hàn

  Nguyên quán Số 31Tam Trung - Cao Bằng - Cao Lạng

  Liệt sĩ Lê Quang Hàn, nguyên quán Số 31Tam Trung - Cao Bằng - Cao Lạng, sinh 1942, hi sinh 24/04/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...