Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Hiệp

Nguyên quán Hoà Bình - Ân Thi - Hải Hưng

Sinh 1950

Hi sinh 16/04/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Hiệp

  Nguyên quán Hoà Bình - Ân Thi - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Hiệp, nguyên quán Hoà Bình - Ân Thi - Hải Hưng, sinh 1950, hi sinh 16/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Hòa - Xã Tịnh Hòa - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...