Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Hiêu

Nguyên quán Thái Bình

Hi sinh 27/04/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Hiêu

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Hiêu, nguyên quán Thái Bình hi sinh 27/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Hiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ phan hiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ phan hiêu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ trần hiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần hiêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...