Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Hoà

Nguyên quán Thị Xã Hải Dương - Hải Dương

Sinh 1949

Hi sinh 14/01/1975

Đơn vị C1D27

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Hoà

  Nguyên quán An Vinh - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Hoà, nguyên quán An Vinh - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1950, hi sinh 12/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Hoà

  Nguyên quán Thị Xã Hải Dương - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Quang Hoà, nguyên quán Thị Xã Hải Dương - Hải Dương, sinh 1949, hi sinh 14/01/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Hoà

  Nguyên quán An Vinh - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Quang Hoà, nguyên quán An Vinh - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1950, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...