Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Hòa

Nguyên quán Hải Thanh - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

Sinh 1957

Hi sinh 1/2/1980

Cấp bậc H2

Đơn vị E270 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Hòa

  Nguyên quán Hải Thanh - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Quang Hòa, nguyên quán Hải Thanh - Tĩnh Gia - Thanh Hóa, sinh 1957, hi sinh 1/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hòa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 1/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hòa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Phong - Xã Tiền Phong - Huyện Duy Tiên - Hà Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Hòa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hòa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh - Phường Phước Hưng - Thị xã Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu
 5. Xem thêm các kết quả khác...