Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Hồng (Văn)

Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Sinh 1955

Hi sinh 10/5/1978

Cấp bậc H1

Đơn vị E1 - F22

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Hồng

  Nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Quang Hồng, nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng, sinh 1947, hi sinh 27/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Hồng

  Nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Quang Hồng, nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng, sinh 1947, hi sinh 27/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 10/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...