Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Hồng

Nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng

Sinh 1947

Hi sinh 27/05/1970

Đơn vị C1D84 V104

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Hồng (Văn)

  Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Quang Hồng (Văn), nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1955, hi sinh 10/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Hồng

  Nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Quang Hồng, nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng, sinh 1947, hi sinh 27/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 10/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...