Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Hồng

Sinh 1955

Hi sinh 10/5/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Hồng

  Nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Quang Hồng, nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng, sinh 1947, hi sinh 27/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Hồng (Văn)

  Nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Quang Hồng (Văn), nguyên quán Bắc Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1955, hi sinh 10/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Hồng

  Nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Quang Hồng, nguyên quán Thủy Nguyên - Hải Phòng, sinh 1947, hi sinh 27/05/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...