Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Hợp

Nguyên quán Nam Phong - Kỳ Sơn - Hòa Bình

Hi sinh 11/2/1982

Cấp bậc H2 - At

Đơn vị D15 - F309

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hợp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Hà Quang Hợp

  Nguyên quán Từ Diên - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Hà Quang Hợp, nguyên quán Từ Diên - Lập Thạch - Vĩnh Phúc, sinh 1948, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Lê Quang Hợp

  Nguyên quán Đại Nhì - Đại sơn - Duy Tiên - Hà Nam

  Liệt sĩ Lê Quang Hợp, nguyên quán Đại Nhì - Đại sơn - Duy Tiên - Hà Nam, sinh 1959, hi sinh 31/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Quang Hợp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Hợp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Chính - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...