Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang KÝ

Nguyên quán Hạ Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội

Hi sinh 2/6/1982

Đơn vị D 3 - E 699

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang KÝ

  Nguyên quán Hạ Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Quang KÝ, nguyên quán Hạ Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội hi sinh 2/6/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Quang Trung KÝ

  Nguyên quán Châu Hồng - Quỳ Hợp - Nghệ An

  Liệt sĩ Quang Trung KÝ, nguyên quán Châu Hồng - Quỳ Hợp - Nghệ An hi sinh 13/8/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Quang Trung KÝ

  Nguyên quán Châu Hồng - Quỳ Hợp - Nghệ An

  Liệt sĩ Quang Trung KÝ, nguyên quán Châu Hồng - Quỳ Hợp - Nghệ An hi sinh 13/8/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ KÝ Bá Cẩm

  Nguyên quán Đông Sơn - Yên Thế - Hà Bắc

  Liệt sĩ KÝ Bá Cẩm, nguyên quán Đông Sơn - Yên Thế - Hà Bắc hi sinh 8/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...