Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Khải

Nguyên quán Dân Hòa - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình

Hi sinh 20/3/1979

Cấp bậc AT

Đơn vị E3 - F31

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán Thanh Tâm - Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán Thanh Tâm - Thạch Thành - Thanh Hoá, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán Nghĩa Minh - Nghĩa Hưng - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán Nghĩa Minh - Nghĩa Hưng - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 29/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán Nghĩa Minh - Nghĩa Hưng - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán Nghĩa Minh - Nghĩa Hưng - Nam Định, sinh 1958, hi sinh 29/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Khải

  Nguyên quán Đồng Lâm - An Hải - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Quang Khải, nguyên quán Đồng Lâm - An Hải - Hải Phòng, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...