Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Khánh

Nguyên quán Kỳ Phong - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Sinh 1945

Hi sinh 16/04/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Khánh

  Nguyên quán Kỳ Phong - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Quang Khánh, nguyên quán Kỳ Phong - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1945, hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Khánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Yên bình - Xã Yên Bình - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Khánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 16/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...