Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Linh

Nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Sinh 1963

Hi sinh 28/09/1982

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Linh

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Quang Linh, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Linh

  Nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Quang Linh, nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1963, hi sinh 28/09/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Linh

  Nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Quang Linh, nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1963, hi sinh 28/09/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Linh

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Quang Linh, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 12/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...