Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Linh

Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1947

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Linh

  Nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Quang Linh, nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1963, hi sinh 28/09/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Linh

  Nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Quang Linh, nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1963, hi sinh 28/09/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Linh

  Nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Quang Linh, nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hóa, sinh 1963, hi sinh 28/09/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Linh

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Quang Linh, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1947, hi sinh 12/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...