Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Nghiêm

Nguyên quán Ngọc Sơn - Kim Bảng - Hà Nam Ninh

Sinh 1947

Hi sinh 06/04/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Nghiêm

  Nguyên quán Ngọc Sơn - Kim Bảng - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Quang Nghiêm, nguyên quán Ngọc Sơn - Kim Bảng - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 6/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Nghiêm

  Nguyên quán Ninh Giang - Gia Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Bùi Nghiêm, nguyên quán Ninh Giang - Gia Khánh - Ninh Bình hi sinh 2/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Nghiêm

  Nguyên quán Ninh Giang - Gia Khánh - Ninh Bình

  Liệt sĩ Bùi Nghiêm, nguyên quán Ninh Giang - Gia Khánh - Ninh Bình hi sinh 2/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...