Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Ngọc

Nguyên quán Vĩnh Khê - Quảng Ninh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Việt - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Ngọc

  Nguyên quán Vĩnh Khê - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Quang Ngọc, nguyên quán Vĩnh Khê - Quảng Ninh hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Việt - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1/7/, hi sinh 22/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Quang Trung - Xã Quang Trung - Huyện Vụ Bản - Nam Định
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Việt - Xã Gio Việt - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...