Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Ngôn

Nguyên quán Thạch Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

Hi sinh 8/1931

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Ngôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Ngôn

  Nguyên quán Thạch Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Quang Ngôn, nguyên quán Thạch Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 8/1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Ngôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Ngôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Đại Phong - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...