Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Ngọt

Nguyên quán Nam Hồng - Nam Sách - Hải Dương

Sinh 1957

Hi sinh 12/07/1978

Cấp bậc Trung đội trưởng

Đơn vị C1 D1 E48 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Ngọt

  Nguyên quán Nam Hồng - Nam Sách - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Quang Ngọt, nguyên quán Nam Hồng - Nam Sách - Hải Dương, sinh 1957, hi sinh 12/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Quảng Ngãi - Xã Nghĩa Thuận - Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Ngọt

  Nguyên quán Thạch Cống - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Ngọt, nguyên quán Thạch Cống - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1966, hi sinh 6/4/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Ngọt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ngọt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...