Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Nhâm

Nguyên quán Hợp Hải - Lâm Thao - Vĩnh Phú

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Nhâm

  Nguyên quán Hợp Hải - Lâm Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Quang Nhâm, nguyên quán Hợp Hải - Lâm Thao - Vĩnh Phú hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Nhâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại TT Gia Lộc - Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - Hải Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 3/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Vân Cốc - Xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Nhâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...