Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Nhựt

Nguyên quán Giồng Trôm - Bến Tre

Sinh 1940

Hi sinh 17/08/1967

Cấp bậc Chuẩn úy

Đơn vị D 261 A

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Nhựt

  Nguyên quán Giồng Trôm - Bến Tre

  Liệt sĩ Bùi Quang Nhựt, nguyên quán Giồng Trôm - Bến Tre, sinh 1940, hi sinh 17/08/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Nhựt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Nhựt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 17/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Nhựt Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nhựt Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ C.Ls Hai Nhựt Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ C.Ls Hai Nhựt Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...