Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Phiệt

Nguyên quán Yên Đồng - ý yên - Nam Định

Sinh 1947

Hi sinh 11/06/1978

Đơn vị C13 D6 E2 F9

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Phiệt

  Nguyên quán Yên Đồng - ý yên - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Quang Phiệt, nguyên quán Yên Đồng - ý yên - Nam Định, sinh 1947, hi sinh 11/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Phiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Phiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Phiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Phiệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Xã Yên Đồng - Xã Yên Đồng - Huyện Ý Yên - Nam Định
 4. Liệt sĩ Lê Quang Phiệt

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lê Quang Phiệt, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1922, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...