Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Phúng

Nguyên quán Hải Lộc - Hải Hậu - Hải Hưng

Hi sinh 12/03/1974

Đơn vị C42 - D2 - F3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
QL14, Khu Hoà Đồng, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Bình Phước
ĐT: 0651 3974 758

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Phúng

  Nguyên quán Hưng Thái - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Phúng, nguyên quán Hưng Thái - Ninh Giang - Hải Hưng, sinh 1937, hi sinh 23/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Phúng

  Nguyên quán Hải Lộc - Hải Hậu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Phúng, nguyên quán Hải Lộc - Hải Hậu - Hải Hưng hi sinh 12/3/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bù Đăng - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Quang Phúng

  Nguyên quán Hưng Thái - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Quang Phúng, nguyên quán Hưng Thái - Ninh Giang - Hải Hưng, sinh 1937, hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Phúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Phúng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Lộc - Xã Hải Lộc - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...