Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Quang Quyền

Nguyên quán Giao Sơn - Giao Thuỷ - Hà Nam Ninh

Sinh 1947

Hi sinh 20/04/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Quyền

  Nguyên quán Giao Sơn - Giao Thuỷ - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Quang Quyền, nguyên quán Giao Sơn - Giao Thuỷ - Hà Nam Ninh, sinh 1947, hi sinh 20/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Minh Hải - Xã Ninh Quới - Huyện Hồng Dân - Bạc Liêu
 4. Liệt sĩ Bùi Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Mỹ - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...